matan משחקים

Crazy Shapie

משחק המשלב קואורדינציה ומהירות תגובה. במסגרת הפרויקט פיתחנו את המשחק עבור מכשירי IOS ואנדרואיד.

matan משחקים

Holy Moses

מערכת משחקי מזל מורכבת הכוללת אלגוריתמים וסטטיסטיקות